Türkiye’nin önde gelen

bağlantı elemanları üreticisi

İstanbul’da Özel

Civata & Perçin imalatı

Kalite Politikamız

 • Kuruluş faaliyetleri kapsamında ve belirlenmiş tüm süreçlerin uygulama aşamalarında
  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerini karşılamak için kurulmuş
  Olan sistemi etkin olarak uygulamak, güncelliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,
 • “Koşulsuz müşteri memnuniyeti” felsefesi doğrultusunda, yapılacak tüm faaliyetlerde
  “Müşteri Odaklılığı” düsturunu geçerli kılmak,
 • Tüm faaliyetlerde “Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al” döngüsünü esas almak
  ve sürekli olarak uygulamak,
 • Tüm faaliyetleri bir süreç statüsünde değerlendirmek, planlamak, uygulamak, performansları
  takip ve kontrol etmek, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, riskleri tespit edip önlem almak,
  fırsat noktalarından faydalanmak,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili standartları ve yasal
  gereklilikleri tam olarak karşılamasını sağlamak,
 • İnsan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesi kapsamında, personelin katılımını
  sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek,
 • Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla gelişim
  planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek,
 • İç ve dış kaynaklı geri besleme verilerinin analiz sonuçlarına göre etkin faaliyetleri devreye
  sokmak,
 • Tedarikçi ve taşeronlar için kontrol uygulamaları yapmak ve gelişme programları
  uygulamak, böylece ürün güvenirliğinin arttırılmasını sağlamak